De Vrije Kwestie

Ik krijg soms vragen over onze democratie die mij verwonderen; "hoezo is Mark Rutte geen lid van de Tweede Kamer?" of als iemand zelf gekozen of gedwongen, zijn fractie verlaat en gewoon in de Eerst- Tweede Kamer, de Provinciale Staten of een Gemeenteraad blijft zitten;  "zetelroof, aftreden!"

Dan zeg ik, een beetje confronterend; "het is geen zetelroof en het is een zegen voor onze democratie."

Verbaasde gezichten. Ik heb geen oordeel in dit artikel over de ethische kant van jezelf prolongeren als de partij waarvoor je volksvertegenwoordiger bent, die jou op een verkiesbare plek gezet heeft, geen behoefte meer aan je heeft. Dat is een persoonlijke afweging. Daar staat tegenover dat elke volksvertegenwoordiger in Raden Staten en Kamers op persoonlijke titel gekozen wordt en een persoonlijke eed of gelofte aflegt dat hij/zij o.a. zonder last en ruggenspraak zitting neemt in het betreffende orgaan. Daardoor is de zetel die hij/zij bezet van hem of haar. Stel je voor wat het zou betekenen voor onze democratie als een zetel van een politieke partij is. Dan zou een partijbestuur of een ledenvergadering je kunnen dwingen standpunten in te nemen die je niet in wilt nemen op straffe van ontslag.

Dat is niet de bedoeling van onze democratie.

Net als de persoonlijke titel waarop je gekozen en geïnstalleerd bent bestaat er dus ook geen wet die een volksvertegenwoordiger kan dwingen een standpunt in te nemen waar hij/zij niks voor voelt. De laatste dagen erger ik mij aan Kamerleden die voor TV verklaren dat de nieuwe donorwet een 'Vrije Kwestie' is alsof dat iets is dat iemand of iets bepaalt heeft, zodat iedereen over dat onderwerp mag stemmen wat hij wil; voor of tegen.

De Vrije Kwestie bestaat niet voor de wet. Dat zou in strijd zijn met de persoonlijke titel en de eed of gelofte die volksvertegenwoordigers afleggen bij hun installatie. De Vrije Kwestie is gewoon een afspraak tussen partijen. In dit geval de coalitiepartijen in de Tweede Kamer. Het tegenovergestelde van de 'Vrije Kwestie' is de 'Fractie Discipline' wat betekent dat je verplicht bent te stemmen zoals de meerderheid van fractie waarvan je deel uitmaakt, besluit. Dat is dus ook geen wet  maar een afspraak. Als iemand zich niet houdt aan de fractiediscipline dan kan hij eruit geknikkerd worden. Maar...dan heb je altijd nog de mogelijkheid om op persoonlijke titel verder te gaan in Kamer, Provinciale Staten of Raad. Want in ons land zijn volksvertegenwoordigers onafhankelijk. Volksvertegenwoordigers worden door 'het volk' gekozen en leggen aan 'het volk' verantwoording af.

Reactie schrijven

Commentaren: 0