De streekroman

Toen ik, jaren geleden burgemeester werd in een gemeente in de Alblasserwaard achtte ik het mijn plicht de boeken van de meest beroemde streekroman schrijver van die regio te lezen in het kader van mijn inwerkprogramma. Ik kocht ze bij een boekenkraam op de Jaarmarkt van Noordeloos. Elk jaar een paar. Die meest beroemde streekroman schrijver was JW Ooms (1914 - 1974).

 

In mijn bibliotheek heb ik een plank vol boeken van hem. Helaas staat er niet één van op Hebban. De streekroman is naar mijn oordeel een ondergewaardeerd genre. Streekromans geven vaak een inkijkje in plaatselijke gewoontes, historische feitjes en ontwikkelingen . Ik had bijvoorbeeld nog nooit gehoord van 'Het Dijkleger'. Gelukkig schreef Ooms er een roman over. Het verschafte mij kennis over de wijze waarop in vroeger dagen de dijken bewaakt werden, wie de gaten mochten vullen bij vliegende storm en welke risico's het klootjesvolk daarbij liep. Wie het voor het zeggen hadden over de dijken en welke voorname positie het Waterschap innam in dit hoofdzakelijk agrarische gebied. Het gaf inzicht in een verleden dat nooit de nationale geschiedenisboeken zal halen omdat het veel te plaatselijk bepaald is. Eigenlijk beschreef Ooms het dagelijks leven in de Alblasserwaard van rond 1900.  

De schrijvers van dit genre boeken worden vaak gezien als enthousiaste hobbyisten, onbeduidende amateurs in onze literaire boeken-wereld.  Maar streekroman schrijvers beschrijven in feite de identiteit van een streek en zijn daardoor vaak populair in een streek: mensen herkennen zich in hun verhalen. Die verhalen verbinden. 

Ooms was ook geen amateur. Hij was journalist en een uitstekend schrijver. Naast de ca 1000 verhalen die hij schreef tijdens zijn leven was hij ook schilder en tekenaar. Het belang van dit soort schrijvers moet niet onderschat en zeker niet gemarginaliseerd worden. 

In de Alblasserwaard is een JW Ooms Stichting. In het Historisch Museum Het Voorhuis in Bleskensgraaf is een permanente tentoonstelling van zijn werken ingericht en zelfs een 'Oomskamer', en er is een biografie over zijn leven en werk geschreven. In de Alblasserwaard is Ooms 'wereldberoemd' en dat is wat mij betreft terecht.

 

Hierbij een link naar de website van de JW Ooms Stichting https://www.jwooms.nl/

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0