Arme mensen

Blog Els Boot

Mijn dochter in Zuid Soedan. Zij werkt voor 'Funding' en is verantwoordelijk voor de projectgelden en verslaglegging. Een intermediair tussen de VN, EU en landsregeringen enerzijds en Oxfam in Zuid Soedan anderzijds. Soms vliegen ze naar elkaar toe en hebben samen vakantie. Een wat armetierig huwelijks leven. Maar goed...zij vinden het okay en gaan voorlopig nog een jaartje door. Het vervelende is dat er werk genoeg is, personeelskosten gelimiteerd zijn per project en ze zich altijd een slag in de rondte moeten werken.

Mijn dochter vertelde dat Zuid Soedan een van de slechtste plekken ter wereld is om geboren te worden. Nul kansen, en als je een meisje bent min-nul. De kampen waar ontheemden verblijven zijn groot. Twintig duizend - dertig duizend mensen of meer. Geen scholen, geen werk en in de regentijd onbereikbaar over de weg. Veel van de kinderen die je boven op die foto ziet zijn geboren in het kamp en zullen er ook sterven. Wij, hier in Nederland, noemen dat opvang in de regio.

 

Ik moest hieraan denken toen ik naar de Kamerdebatten over de regeringsverklaring zat te luisteren. Het ging over de 'tsunami van vluchtelingen'. Onze gerespecteerde (zeker door mij!)volksvertegenwoordigers en bewindslieden kwamen niet verder dan dingen roepen over het stoppen van de stroom mensen die zich in beweging hebben gezet naar het rijke westen. Iedereen had wel een idee van simpelweg de grens dicht gooien tot afspraken maken met Noord Afrikaanse landen en mensensmokkelaars en desnoods geld schuiven om de stroom in te dammen.

Er was maar één kamerlid dat de spijker op de kop sloeg; Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Ik weet niet meer letterlijk te citeren wat ze zei. Het kwam er op neer dat het niet zo zinvol was volgens haar, zoveel tijd te besteden aan de vraag hoe de mensen tegen te houden maar dat het zinvoller zou zijn je af te vragen waarom  zoveel mensen vluchten.

 

Nu zult u denken; ja zeg, duidelijk toch. Oorlog! Oorlogen ontstaan door conflicten en conflicten ontstaan door schaarste van het een of ander. Een beetje kort door de bocht, ik ben geen deskundige maar denk toch dat ik met deze stelling een eind kom in een discussie. Trouwens, als ik het moet onderbouwen wordt het verhaal te lang.

Mijn dochter zit niet in Zuid Soedan vanwege de oorlog. Mijn dochter zit daar vanwege de honger! Er is zich een ecologische ramp aan het voltrekken in Afrika. De voortschrijdende verwoestijning maakt dat dit continent nooit meer zonder honger zal zijn. Grote arealen grond worden opgekocht door het westerse en aziatische ondernemers om hun veevoeder op te verbouwen om te kunnen voorzien in de grote vlees behoefte van het rijke wereld. Monocultuur, erosie, klimaatverandering al deze zaken maken dat er steeds minder vruchtbare grond overblijft voor de mensen die er wonen. Ik denk dat Marianne Thieme dit bedoelde toen zij haar interruptie in de Tweede Kamer pleegde.

Kleine groepen idealistische mensen proberen daarin verandering te brengen zoals  het initiatief 'Just Dig It' en Permacultuur groepen overal ter wereld. Zolang echter de machtigen der aarde niet geloven in klimaatverandering en niet zien hoe de kloof tussen arm en rijk bijna onoverbrugbaar wordt, zolang zullen er tsunami's van mensen zijn die bij ons aankloppen omdat ze honger hebben en geen toekomst. En zolang is er geen hoop voor de kindertjes op de foto hierboven en zullen mijn dochter en schoonzoon 'waterdragers naar de zee' blijven.

 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Reactie schrijven

Commentaren: 0